left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2021aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

En god togreise starter allerede når du setter foten på stasjonen. Derfor jobber Bane NOR Eiendom kontinuerlig med å skape levende stasjoner. Hva som skal til, varierer fra sted til sted.


– Selv fem minutter på stasjonen opp­leves som ventetid, og da er det viktig med et godt tilbud som kan fylle den, forteller Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for Stasjoner.

– Det handler om opplevd reisetid – for at den totale opplevelsen av reisen skal være god, gjelder det å ha levende stasjoner med gode tilbud for de reisende.

Bane NOR Eiendoms 314 stasjoner huser en god blanding av kjeder og frittstående leietakere. Det legges mye ressurser i å finne riktig leietaker, og ut fra størrelse, utseende og plassering på byggene tas avgjørelsen om hva som skal få plass. Der de store knute­punktene ofte huser kiosker, kan de mindre gi rom til lokale aktører. Men målet er likevel det samme: å gjøre stasjonene til et levende sted, som kan gi en god start på reisen.

– Utgangspunktet er å finne noen som bygger oppunder reisevirksomheten. Noen som kan tilby tjenester de togreisende trenger, som kaffe, noe å spise, kanskje en bok, forteller Johansen.


Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for Stasjoner, sitter i en stol på togstasjonen og drikker kaffe. Selv fem minutter på stasjonen oppleves som ventetid, og da er det viktig med et godt tilbud som kan fylle den, sier Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for Stasjoner i Bane NOR Eiendom.

By og land

Bane NOR Eiendoms stasjoner ligger spredt og i ulikt landskap, alt fra de største byene til små steder med liten befolkning. Derfor er også svaret på hva som passer på stasjo­nen, variert.

– Noen steder har det verdi å ha et gjen­kjennbart konsept, mens på mindre steder vil lokalmiljøet støtte mer oppunder en driver de kjenner. Da får stasjonen et mer personlig utrykk, som jeg tror mange lokale liker.

I praksis kreves det ulike ressurser ut ifra hvem som flytter inn, forteller han. Mange store kjeder har allerede et ferdig konsept, vet hvordan de vil ha det og har et system for flyttingen.

– Jo større de er, jo større ansvar tar de selv. På de mindre er vi ofte mer med i prosessen, og gjør en større investering for å få det i gang.

Og på spørsmålet om det ikke hadde vært lettere om man bare hadde hatt en kjent kiosk overalt, er svart klart og tydelig: nei.

– Går du inn på et kjøpesenter, forven­ter du kjedebutikker, men går du i gågata, forventer du mindre enkeltstående butikker. Stasjonen skal også passe inn og fylle et behov, og på den måten bli en del av omgi­velsene, sier han.


Målet er å skape en ventesone som er moderne og vennlig, som gir flere av de praktiske tilbudene folk trenger på reisen.

Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for Stasjoner

Verneverdig

Av de mange stasjonene rundt om i landet, er godt over halvparten av dem verne­verdige bygg. Et eksempel er stasjonen i Halden, som er fredet utvendig, og delvis fredet innvendig. Det setter føringer for eventuelle endringer, men gjør det også spesielt viktig å velge riktig leietaker.

– På verneverdige stasjoner er det ofte veldig naturlig å ha en driver med lokal tilknytning, som kan bli en naturlig del av samfunnet. Ved å fremheve det gamle, som står i sitt miljø og er kjent i lokalmiljøet, får du sjelen som var i stasjonen opprinnelig, forteller Johansen.

Og det som har funnet veien inn i Halden stasjon, har blitt nettopp det: et møtested både for de reisende, og for hele Haldens befolkning. Her har nemlig Kirkens Bymisjon startet kafé.

– Kirkens Bymisjon sier at målet er å være Norges koseligste togstasjon. Slik bruk er det beste vern, forteller Markus Stein­bakk, eiendomssjef Stasjoner.

I kjent bymisjonen­-stil er de som jobber i kaféen frivillige og folk på arbeids­trening. De serverer gratis mat og kaffe, som finansieres gjennom gaver og varer fra andre lokale aktører, som overskuddsmat fra matbutikkene rundt. Vegg i vegg med kaféen ligger også et vernet venterom, som har blitt en naturlig del av atmosfæren.

– Dette er et godt eksempel på fin sambruk mellom aktivitet og venterom. Stasjonen fyller mange roller, og er til for folk som vil møtes eller gjøre lekser, og for reisende som kan ta en kaffe og spise litt i koselige omgivelser.


Målet er å fylle stasjonene med noe som kan fylle ventetiden, forteller direktør for Stasjoner, Knut Øyvind Ruud Johansen. Her står han ved inngangen til Østbanehallen på Oslo S.

Nytt venteromskonsept

Venterom er et stikkord for hva som opptar Bane NOR Eiendom for tiden. Et av konsept­ene som rulles ut på de store stasjonene i disse dager, er nemlig nye moderne vente­rom. Her skal rekkene med metallstoler byttes ut med fasiliteter mer tilrettelagt for de reisendes behov.

– Målet er å skape en ventesone som er moderne og vennlig, som gir flere av de praktiske mulighetene folk trenger på reise. I tillegg til behagelige materialer og farger, er det også lademuligheter og bordløsninger der folk kan jobbe, forteller Johansen.

Oslo S var først ut, deretter Stavanger, Bryne, Drammen og Tønsberg like etter, og flere stasjoner venter.

– I Drammen fremstår hele stasjonen på en annen måte etter oppussingen. Når utseende og fasiliteter virker innbydende og praktiske, føler du deg velkommen til å sette deg ned og vente.

– Hvorfor er det viktig å gjøre stasjonene levende?

– Både venterom og tilbud skal bygge oppunder reiseopplevelsen for dem som reiser med tog, og sikre at den er hyggelig fra A til Å. Og i tillegg er målet at man skal føle seg velkommen på stasjonen, og ofte skal den også være noe mer enn en stasjon.

Johansen trekker frem Oslo S som et godt eksempel.

– Her er det mange som også oppholder seg utenom reisen, fordi det er folk og liv der. Den er en del av byen, og folk bruker den også uten å reise med tog. Særlig på mindre steder er det viktig å tenke på – der kan en stasjon være et viktig bidrag til lokalmiljøet.

Har du lest disse?

Inviterer fremtidens leietakere inn

Nye trender preger eiendomsmarkedet. Framtidens leietakere ønsker seg langt mer service enn gårsdagens. Nå er Bane NOR Eiendom godt rigget til å invitere dem inn.

Les mer

Verksteder for fremtiden

Økende behov for verksteder har ført til storsatsing hos Bane NOR Eiendom. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20 år frem i tid.

Les mer

Året som gikk

Utvalgte høydepunkter i Bane NOR Eiendoms virksomhet fra januar til desember 2021.

Les mer