left-triangleup-triangleright-triangleright-arrowdown-trianglemenu-thinright-pointerdown-arrowcross-thinleft-arrow
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2021aarsrapport.banenoreiendom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Sykkelhotell, mikromobilitet, selvkjørende busser og i tillegg kombinert og fleksibel betalingsløsning for bil- og sykkelparkering. Dette er bare noen av prosjektene Bane NOR Eiendom tester ut for å gjøre det enklere å velge grønt – hele veien.


Bærekraftig transport handler ikke bare om å komme seg fra stasjon til stasjon, men også om å komme seg frem og tilbake fra toget på en grønn måte.

– I takt med økt fokus på bærekraft, leg­ges det store ressurser på å finne de beste løsningene for hver enkelt strekning, slik at flere kan velge gange, sykkel eller kollektivt når de skal ta toget, forteller Sjur Helseth, direktør for Fag og utvikling.

Utgangspunktet er nullvekstmålet som ble vedtatt i stortinget, som sier at veksten i persontrafikk i og rundt de store byene skal tas med gange, sykkel og kollektivt.

– Vi jobber aktivt med å tilby gode mobilitetsløsninger i tilknytning til stasjon­ene, slik at det blir enklere for folk å komme seg til og fra toget. Målet er å gjøre det mer attraktivt å velge bærekraftige transport­ løsninger fremfor privatbil, forteller han.


Vi jobber aktivt med å tilby gode mobilitetsløsninger i tilknytning til stasjonene. Målet er å gjøre det mer attraktivt å velge bærekraftige transportløsninger fremfor privatbil

Sjur Helseth, direktør Fag og utvikling i Bane NOR Eiendom

Løsninger tilpasset strekning

Bane NOR Eiendom er alltid på jakt etter løsninger på utfordringen, men hva som egner seg best, varierer fra sted til sted, forteller Helseth. Dette handler også om fortetting – hvordan området rundt hvert knutepunkt ser ut.

– I tette byer kan transportnettet baseres på mikromobilitet og kollektivsystem. Men er vi langt utenfor, vil kanskje bilen være det eneste alternativet.

– Logikken er at med arealeffektiv transport, kan du bygge tett, og bygger du tett, får du arealeffektiv transport. Hvis du bygger spredt, må du basere deg på bil, og baserer du deg på bil, kan du bygge spredt.

Med andre ord gjør god fortetting rundt et knutepunkt det enkelt å legge til rette for bærekraftig transport. Målet er at flest mulig kan velge andre måter å komme seg til og fra toget på enn å kjøre bil, men for å få til dette, må det inngås samarbeid med andre aktører. Vår mobilitetsstrategi dreier seg først og fremst om parkering og mobi­litet, og hvilke løsninger som er aktuelle, kommer an på stedet og togstrekningen som går gjennom.

– Vi ser på de enkelte strekningene, og vurderer særlig to ting: om det et reelt be­ hov for å utvide parkeringskapasiteten, og hvordan muligheten er for å legge til rette for gange, sykkel, mikromobilitet eller gode overganger til andre transportmidler. Vi gjør det systematisk og basert på kunnskap om folks reisevaner og lokale forhold som bosettingsmønster.


Sjur Helseth, direktør for Fag og utvikling, med sykkel og hjelp i sykkelparkeringen på Oslo S, sammen med to kolleger. Bane NOR Eiendom har investert og bygget sykkelhotellet på Oslo S og drifter det på vegne av Oslo kommune. Sykkelhotellet stod ferdig i 2017 og har plass til 160 sykler. Særlig legges det ressurser i å utvikle gode tilbud for syklister. Sjur Helseth er en ivrig syklist. Her sammen med Trine-Marie Molander Fjeldstad og Vetle Riis Hallås.

Pilotprosjekter

For å skape en så grønn reisevei som mulig for togets passasjerer, testes det stadig ut nye løsninger på arealer ved stasjonene, på eget initiativ og i samarbeid med andre. Helseth kan trekke frem alt fra sykkelhotell til mobilitetspunkt og tilrettelegging for lading av elbil på stasjonen.

– Det er et system som må henge sammen, et slags puslespill hvor man må ha et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører.

I 2021 ble det startet et samarbeid med Lier kommune og Brakar, der det ble installert bysykkelstativer ved Lier stasjon. Et annet spennende pilotprosjekt som ble testet ut, var selvkjørende busser til og fra Ski stasjon i samarbeid med Ruter.

Men særlig satses det på tilrettelegging for sykkel der det er mulig. I 2021 ble det etablert seks nye sykkelhotell med plass til om lag 680 sykler og i tillegg ca. 300 nye utendørs sykkelparkeringsplasser rundt om på ulike stasjoner. Bane NOR Eiendom legger store ressurser i å gjøre tilbudet for syklende så bra som mulig.

– Vi ser på alt fra gode tilleggstilbud som sykkelverksted ved parkeringen, til hvordan syklene kan sikres best mulig. Syklene blir dyrere og mer avanserte, og det er viktig for våre kunder å vite at de står trygt. Vi utvikler også nye betalingsløsninger for sykkelhotell og pendlerparkering hvor de kan veksle på å bruke bil eller sykkel. Flere og flere jobber mer hjemme, og en fleksibel betalingsløsning kan understøtte den nye hverdagen.


Vi utvikler også nye betalingsløsninger for sykkelhotell og pendlerparkering hvor de kan veksle på å bruke bil eller sykkel.

Sjur Helseth, direktør Fag og utvikling i Bane NOR Eiendom

Automatiske sykkeltårn

Av de aller nyeste parkeringsløsningene som skal testes ut, er automatiske sykkel­tårn. Disse skal gjøre det nærmest 100 prosent trygt å parkere sykkelen, og er ventet på Skøyen stasjon snart.

– Med slike tiltak håper vi at enda flere kan velge sykkel foran bilen, slik at hele reiseveien blir så grønn som mulig, avslutter Helseth.

Konseptutvikler Vetle Riis Hallås og planrådgiver Trine­ Marie Molander Fjeld­stad, som jobber sammen med Helseth, gjør hele tiden strategiske vurderinger knyttet til sykkel­ og bilparkering og andre mikromobilitetsløsninger i tilknytning til stasjonene. Målet er å legge til rette for mer bærekraftige transportalternativer til og fra stasjonene, og brukervennlige stasjoner som gir gode kundeopplevelser.

– Jeg brenner for gode løsninger for de syklende, som gjør det mer attraktivt å sykle til stasjonen enn å bruke privatbilen, forteller Hallås.


Konseptutvikler Vetle Riis Hallås sjekker sykkel på sykkelparkeringen. Målet er å gjøre det 100 prosent trygt å oppbevare sykkelen på stasjonen. Her sjekker Hallås alt er som det skal.

På jakt etter det nye

Det testes stadig nye konsepter innen mobilitetstjenester for å få erfaringer med disse, og Bane NOR Eiendom er i dialog med flere eksterne aktører som ønsker å tilrette­legge for nye løsninger på våre eiendommer. For å gjøre gode vurderinger knyttet til den fremtidige utviklingen, analyserer vi bruken av bil, sykkel og andre mobilitets­tjenester ved stasjonene for å få det beste kunnskapsgrunnlaget for nye løsninger.

– Akkurat nå jobber vi med et nytt parkeringskonsept som ser på muligheten for å reservere plass i forkant, og hvor man betaler for faktisk bruk. Dette er noe helt nytt, og det er spennende å teste ut noe som vi tror kan gi brukerne et bedre tilbud i hverdagen, avslutter Fjeldstad.

Har du lest disse?

Gjør Oslo S til et varmere sted

I det travle mylderet av reisende på Oslo S strander mennesker som ikke finner veien videre i livet. Men noen ser nettopp dem som nesten forsvinner i mengden. I samarbeid med Bane NOR Eiendom gjør Kirkens Bymisjon Oslo S til et varmere sted.

Les mer

Verksteder for fremtiden

Økende behov for verksteder har ført til storsatsing hos Bane NOR Eiendom. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20 år frem i tid.

Les mer

Mer enn bare en stasjon

En god togreise starter allerede når du setter foten på stasjonen. Derfor jobber Bane NOR Eiendom kontinuerlig med å skape levende stasjoner. Hva som skal til, varierer fra sted til sted.

Les mer